Nancy Ann Berggreen

Min profil

Du kan nedenfor administrere alle dine forskellige indstillinger for bookmintid.

Mine tider3

Se alle dine tider, hvilke der er bekræftet, afviste og historiske bookinger.

Mine recepter5

Se dine aktive recepter, hvilke der skal fornyes og udløbede recepter.

Mine tider2

Se nye breve og gamle breve mellem dig og din læge.

Præferencer

Indstil hvornår du helst vil til lægen og hvem du ønsker at blive behandlet af.

Samtykke

Du kan her genfinde samtykkeerklæringen fra oprettelsen.

Tilknyttede brugere

Se alle dine tider, hvilke der er bekræftet, afviste og historiske bookinger.

Mine data

Du kan her se de forskelige data vi har registreret om dig og redigere udvalgte detaljer.

Min læge

Du kan her se detaljer om din læge samt det sundhedsfaglige personale.