Om Fokus Fødevarer

Fokus Fødevarer er et elektronisk "værktøj", der indeholder kravspecifikationer til - og fakta informationer om konventionelle og økologiske grøntsager, svine-, okse- og kalvekød, pålæg og fjerkræ. Formålet med Fokus Fødevarer er, at skabe gennemsigtighed i produktkvaliteten indenfor foodservicebranchen, så producenter, leverandører og slutbrugere får et bedre beslutningsgrundlag ved udbud og i samhandelen med fødevarer.

Fokus Fødevarer er skabt i et tæt samarbejde mellem foodservice branchens slutbrugere, indkøbs- og interesseorganisationer, grossister og producenter. De deltagende parter har alle bidraget økonomisk til etableringen og til den løbende opdatering af Fokus Grønt, Kød, Pålæg og Fjerkræ.

Til drift og opdatering af Fokus Fødevarer betaler alle deltagende virksomheder et årligt administrationsgebyr (i 2011 kr. 5.000 excl. moms). Gebyret dækker alene vedligeholdelse og opdatering af de eksisterende Fokus Grønt, Kød, Pålæg og Fjerkræ. Nye Fokus projekter vil altid skulle finansieres 100 % af det pågældende fagområde og ikke af de eksisterende Fokus projekter i drift.

Nye virksomheder kan, indenfor de eksisterende fagområder, optages i Fokus Fødevarer, forudsat at de erlægger et indmeldelsesgebyr svarende til det, fagområdets deltagere betalte i samme gruppe i projektet. Beløbet udgør 16.000 til 35.000 kr. afhængig af projektet.
Fokus Fødevarer ledes af en styregruppe bestående af repræsentanter fra slutbrugere, grossister og producenter.
Du kan se hele listen her.

Hvis du vil vide mere om bidragsyderne, så benyt linket til deres hjemmesider ved at trykke på logoet på forsiderne til hver ødevaresektion.