Din Barnearketype

Tag denne test for at blive klogere på dig selv og adfærden fra din Offerarketype. Du vil få indblik i dine stærke og svage sider og finde ud af, hvor du kan være udfordret. Efter testen vil du modtage konkrete råd og vejledning til, hvad du kan gøre for at optimere dig selv. Disse anbefalinger kan du også sende til din mail, så du efterfølgende kan fordybe dig i dem i ro og mag. Du ønskes rigtig god fornøjelse med testen.

Din Barnearketype Test

1/20

Hvilket udsagn beskriver dig bedst i dine nærmeste relationer?

Dit resultat for “Din Barnearketype”

Testen vurderer du har følgende barnearketyper

Dependend Child

Det Afhængige Barn har en tendens til udelukkende at være fokuseret på egne behov, og er derfor ikke i stand til at se eller mærke andres behov.

Det Afhængige Barn skal lære at balancere sin afhængighed og lære at tage ansvar og hensyn til andre mennesker, for at kunne indgå i sunde relationer.

I skyggesiden af Det Afhængige Barn kan du have en meget krævende adfærd med holdninger og attituder af selvoptagethed.

Denne arketype har også en følelse af, at ingenting nogensinde er nok, og den forsøger altid at erstatte noget tabt fra barndommen.

Divine Child

Det Guddommelige Barn er nært beslægtet med Det Magiske Barn, men adskiller sig ved at have en mission imod forløsning og facilitere en transformation i enten eget eller andre menneskers liv.

Det udstråler en særlig uskyldighed der er helt karakteristisk for denne variant.

For at kunne identificere dig med denne arketype må du spørge dig selv, om du ser verden gennem gavmilde og velvillige øjne. Eller om du har en tendens til at reagere med frygt for at blive såret eller med et ønske om at såre andre, inden de sårer dig.

I skyggesiden hos Det Guddommelige Barn kan deres ellers meget empatiske væsen konvertere til arrogance og hånlighed.

Men det kan også ses som en manglende evne til at kunne forsvare og beskytte sig selv mod negative kræfter.

Eternal Child

Det Evige Barn er fast besluttet på at forblive ung i krop, sind og ånd. Det er mennesker der aldrig vil afholde sig fra at nyde livet i fulde drag.

Hos både mænd og kvinder er det meget karakteristisk, at de har en manglende evne til at acceptere aldringsprocessen, hvilket kan gøre dem besat af alle mulige midler til at promovere den evige ungdom.

Skyggesiden af denne arketype viser sig i form af Peter Pan-syndromet, hvor man modsætter sig at leve et konventionelt voksenliv og omfavne det ansvar som det indebærer.

Skyggesiden kan også udspille sig som en manglende evne til at kunne blive regnet med, da mennesker med denne variant af barnearketypen kan virke flyvske og svæve rundt mellem faserne i deres liv, uden at formå at skabe sig en solid base som fundament for et velfungerende voksenliv.

Magical Child

Det Magiske Barn ser skønheden i alle ting, og det formår at bevare et lyst sind, selv i meget svære situationer.

Det Magiske Barn er udstyret med fantasiens kraft og har en ukuelig tro på, at det, som det forestiller sig, sagtens kan lade sig gøre.

Denne variant af barnearketypen indeholder meget visdom og mod, som netop er det der giver dem kvaliteten og evnen til at bevare roen under barske omstændigheder.

Skyggesiden af Det Magiske Barn manifesterer sig ved, at barnet mister sin tro på muligheden for mirakler og på, at det onde kan transformeres til det gode.

Derfor kan pessimisme og depression ramme denne arketype. Skyggesiden kan også manifestere sig ved, at barnet trækker sig ind i sig selv og flygter til fantasiens verden.

Nature Child

Denne variant af barnearketypen har en dyb, intim tilknytning til naturens kræfter, og den har en helt særlig evne til at danne venskaber med dyr og har også muligheden for at udvikle meget avancerede evner inden for kommunikation med dyr.

Selvom Naturbarnet har blide, omsorgsfulde og emotionelle kvaliteter, er det også i besiddelse af en indre sejhed og overlevelsesevne og en robusthed som selve naturen.

Skyggesiden af denne arketype viser sig blandt andet som den fanatiske veganer, som ikke vil hverken spise eller klæde sig, eller have noget at gøre med noget der kommer fra et dyr.

Men skyggesiden kan også komme til udtryk ved, at man på grund af sine dyr, lader sig begrænse og ikke vil overlade pasningen af ens dyr til andre. Hvilket kan fængsle én til ens hjem.

I den mørkeste skyggeside kan der være en tendens til at misbruge dyr, mennesker eller miljøet.

Orphan Child

Mennesker med denne variant af barnearketypen føler ikke, at de er budt velkommen i familiens rammer, så de er nødt til at udvikle uafhængighed fra de er helt små. Det er dem der føler sig som familiens sorte får eller den lille grimme ælling.

Forladte/Forældreløse børn kan have stor succes med at finde deres egen vej i livet og blive helt unikke som individer, og de har gode erfaringer med at overvinde livets udfordringer.

Skyggesiden af denne arketype ses hos de mennesker der aldrig kommer sig over følelsen af forladthed. Følelserne af forladthed, og sorgen over ophavsfamiliens afvisning, giver dem sår de aldrig giver lov til at hele, da de ikke formår at give slip på smerten og komme videre.

Wounded Child

Det Sårede Barn er nok den variant af Barnet som de fleste kender bedst, da den har haft det primære fokus i mange terapiformer.

Denne arketype indeholder erindringer om misbrug, forsømmelse og andre traumer, som vi har gennemlevet i vores barndom.

Hvis du identificerer dig med Det Sårede Barn antyder det, at du tillægger de smertefulde oplevelser fra din barndom en markant indflydelse på dit voksenliv.

Skyggesiden af Det Sårede Barn viser sig som en varig trang til selvmedlidenhed og en tendens til at bebrejde vores forældre eller andre for alt der er mislykkedes for os, og nægte at tilgive dem og dermed komme videre.

Man vælger altid at huske sårene, og det er dem man straks hiver frem af hukommelsen, når det kommer til erindringer fra ens barndom.

© Copyright 2019 | Lykkell.dk | All Rights Reserved