Helene Møller Jensen (HMS)
Indkøbsansvarlig, Favrskov Kommune
11:22:33 CET

Step 4/6

ESPD

Felter markeret med * er obligatoriske

Gem som kladde

Del III: Udelukkelsesgrunde

A: Grunde vedrørende straffedomme

I artikel 57, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udelukkelsesgrunde:

B: Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

I artikel 57, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udelukkelsesgrunde:

C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet

I artikel 57, stk. 4, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udelukkelsesgrunde

D: Rent nationale udelukkelsesgrunde

Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?

Tidslinje

Udarbejdelse af
udbudsmateriale

Afventer
offentliggørelse

Tilbudsfase

Evalueringsfase

Tildelingsfase

Afsluttet

Tilbage Næste
1Generelt 2Ordregiver 3Beskrivelse 4ESPD 5Bilag 6Publicering