Helene Møller Jensen (HMS)
Indkøbsansvarlig, Favrskov Kommune
11:22:33 CET

Step 4/6

ESPD

Felter markeret med * er obligatoriske

Gem som kladde

Del IV: Udvælgelseskriterier

Ordregivende myndigheder skal anføre, hvilke udvælgelseskriterier der vil blive anvendt, ved at afkrydse feltet foran det relevante kriterium.

a: Samlet angivelse for alle udvælgelseskriterier

For så vidt angår udvælgelseskriterierne, kræver den ordregivende myndighed, at:   ESPDOverskrift
Her står der den fase som udbuddet overgår til

A: Egnethed

I artikel 58, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udvælgelseskriterier  ESPDOverskrift
Her står der den fase som udbuddet overgår til

C: Teknisk og faglig formåen

I artikel 58, stk. 4, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udvælgelseskriterier   ESPDOverskrift
Her står der den fase som udbuddet overgår til

D: Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder

I artikel 62, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udvælgelseskriterier

Tidslinje

Udarbejdelse af
udbudsmateriale

Afventer
offentliggørelse

Tilbudsfase

Evalueringsfase

Tildelingsfase

Afsluttet

Tilbage Næste
1Generelt 2Ordregiver 3Beskrivelse 4ESPD 5Bilag 6Publicering