Michael Søndergaard Kristensen (MSK)
Key Account Manager, Merrild Kaffe
11:22:33 CET

Step 3/4

ESPD

Felter markeret med * er obligatoriske

Gem som kladde

Del III: Udelukkelsesgrunde

A. Grunde vedrørende straffedomme

I artikel 57, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udelukkelsesgrunde:

ESPD Grunde Deres svar
Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form?

B. Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

I artikel 57, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udelukkelsesgrunde:

ESPD Grunde Deres svar
Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form?

C. Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet

I artikel 57, stk. 4, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udelukkelsesgrunde

ESPD Grunde Deres svar
Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form?
-
-
-
-
-
-
-
-

D. Rent nationale udelukkelsesgrunde

Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?

ESPD Grunde Deres svar
Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form?
Tilbage Næste
1Generelt 2Bilag 3ESPD 4Afsend