Michael Søndergaard Kristensen (MSK)
Key Account Manager, Merrild Kaffe
11:22:33 CET

Step 3/4

ESPD

Felter markeret med * er obligatoriske

Gem som kladde

Del IV: Udvælgelseskriterier

Den økonomiske aktør skal kun afgive oplysningerne, hvis den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed i den relevante meddelelse eller i de udbudsdokumenter, der er omhandlet i meddelelsen, har oplyst, at de pågældende udvælgelseskriterier kræves opfyldt.

a. Samlet angivelse for alle udvælgelseskriterier

A. Egnethed

I artikel 58, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udvælgelseskriterier  ESPDOverskrift
Her står der den fase som udbuddet overgår til

ESPD Grunde Deres svar
Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form?

B. Økonomisk og finansiel formåen

I artikel 58, stk. 3, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udvælgelseskriterier  ESPDOverskrift
Her står der den fase som udbuddet overgår til

ESPD Grunde/angivelse
Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form?
Tilføj ny linje

C. Teknisk og faglig formåen

I artikel 58, stk. 4, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udvælgelseskriterier  ESPDOverskrift
Her står der den fase som udbuddet overgår til

ESPD Grunde/angivelse
Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form?
Slet?
Tilføj ny linje
Slet?
Tilføj ny linje
Slet?
Tilføj ny linje

D. Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder

I artikel 62, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU fastsættes følgende udvælgelseskriterier  ESPDOverskrift
Her står der den fase som udbuddet overgår til

ESPD Grunde Deres svar
Er disse oplysninger tilgængelige i elektronisk form?
Tilbage Næste
1Generelt 2Bilag 3ESPD 4Afsend