Michael Søndergaard Kristensen (MSK)
Key Account Manager, Merrild Kaffe
11:22:33 CET

Step 3/4

ESPD

Felter markeret med * er obligatoriske

Gem som kladde
Her står det valgte tilbud her

Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed

Indkøberens identitet og plysninger om udbudsproceduren

Officielt navn: Herståretmegetlangt firmanavn A/S
Land: Danmark
Titel: Herståretmegetlangt firmanavn A/S
Kort beskrivelse: Danmark
Sagsnr hos den ordregivende myndighed eller enhed: ABCD12345678

Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør

A. Oplysninger om den økonomiske aktør

Navn: Herståretmegetlangt firmanavn A/S
Adresse: Adresse 1234
Postnummer: 1234
By: Bynavn
Land: Danmark
E-mail: email@email.dk
Telefon: (+45) 12 34 56 78
Kontaktperson(er): Kontakt Person 1, Kontakt Person 2
CVR nr: 12345678
Evt webadresse:
Indtast desuden de oplysninger, der mangler i del IV, afsnit A, B, C eller D, alt efter omstændighederne, dog KUN hvis der anmodes herom i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne

B. Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter  ESPDOverskrift
Her står der den fase som udbuddet overgår til

Tilføjede repræsentanter

Fornavn Efternavn
Fødselsdato: dd/mm/yyyy Fødested: Bynavn
Gade/vej & nr: Adresse 12345 Postnr: 1234
Bynavn: Bynavn her Land: Danmark
E-mail: email@email.dk Telefon: (+45) 12345678
Stilling/Handler i egenskab af: Stillingsnavn her
Oplysninger om repræsentationen: -
Slet?
Fornavn Efternavn
Fødselsdato: dd/mm/yyyy Fødested: Bynavn
Gade/vej & nr: Adresse 12345 Postnr: 1234
Bynavn: Bynavn her Land: Danmark
E-mail: email@email.dk Telefon: (+45) 12345678
Stilling/Handler i egenskab af: Stillingsnavn her
Oplysninger om repræsentationen: -
Slet?

c. Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

D. Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på  ESPDOverskrift
Her står der den fase som udbuddet overgår til

Tilbage Næste
1Generelt 2Bilag 3ESPD 4Afsend