Michael Søndergaard Kristensen (MSK)
Key Account Manager, Merrild Kaffe
11:22:33 CET

Send spørgsmål

Udbudsnavn: Navn på udbud
Oprettet: dd/mm/yyyy
Nuværende fase: Navn på fase

Afsender:

Favrskov Kommune
Her står adresse
DK-1234 Bynavn Her står brugerens navn

Afsender:

Favrskov Kommune
Her står adresse
DK-1234 Bynavn Her står brugerens navn

Michael Søndergaard Kristensen (MSK)
Key Account Manager
Merrild Kaffe A/S